Visionplanner

Visionplanner is een handige tool voor ondernemers die graag inzicht hebben in hun financiele sitautie en de daaraan hangende bedrijfsprocessen.

Ondernemen is geen slag in de lucht. U maakt als ondernemer plannen en hebt doelstellingen. Door het gebruik van Visionplanner kunt u direct zien of u op de jusite koers bent. Het programma stelt een ondenermer in staat om op tijd (of zelfs op voorhand) de juiste beslissing te nemen. Adequaat reageren op veranderingen bepaald het succes van uw onderneming!

De voornaamste kenmerken van Visionplanner voor uw op een rijtje:

Cijfers Visionplanner kan alle cijfers lezen uit de boekhoudsoftware. Zo is het voor u als ondermener gelijk inzichtelijk hoe de onderneming er voor staat en wat de verwachtingen zijn. Liquiditeitsprognose Geeft inzicht in de liquiditeit voor de komende maanden,met de bijbehorende balans en exploitatie. KPI's Er kunnen Kritische Proces Indicatoren bepaald worden voor de onderneming. Zo heb je als ondernemer snel inzicht in de situatie op dat moment en kan er snel bijgestuurd worden op de begroting indien noodzakelijk. Openstaande posten Kun je als ondernemer het hoofd wel boven water houden als uw klanten niet op tijd betalen? Met Visionplanner krijg je inzicht in het betaalgedrag van klanten. Kostenplaatsen Presenteer en prognotiseer de cijfers per kostenplaats.

Meer weten over Vision Planner? Neem contact op met ons kantoor! Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op 0315-659160. Mailen kan natuurlijk altijd naar: info@ficontrol.nl