Rabobank

In Rabobank Internetbankieren Professional (RibPro) verloopt de aanmelding via Online boekhoudpakket - Instellingen. Onder het opgegeven serienummer kunt u afhankelijk van de aanwezige modules in uw boekhoudpakket bij uw bankrekeningnummers aangeven of u:

  1. Bankafschriften wilt onganven, en/of;
  2. Betalingen wilt uitvoeren, en/of;
  3. Incasso's wilt uitvoeren.

In een video van de Rabobank ziet u de stappen voor aanmelding. Let erop dat de aanmelding aan het eind moet worden bevestigd met de Random Reader. Na voltooiing is de service de volgende werkdag beschikbaar voor het binnenhalen van afschriften en het uitvoeren van betalingen of incasso’s.

Klik op de video voor een instructievideo van de directe bankkoppeling van de Rabobank.