Administratieve ondersteuning

Een goede financiële administratie is voor je bedrijf van essentieel belang. Niet alleen om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het bedrijf en om grip te houden op de inkomsten en uitgaven. Ook als bewijsstuk naar kredietverstrekkers en de Belastingdienst is een correcte bedrijfsadministratie onmisbaar. Door het (deels) automatiseren van onze werkprocessen zijn wij in staat om u als ondernemer snel van de gewenste informatie te voorzien.

Onze administrtieve werkzaamheden zijn grofweg in te delen in de volgende onderdelen: