ABN AMRO bank

Op de site van de ABN AMRO voert u de details in van bankrekening en serienummer (of aanmeldcode van de accountant waar de afschriften moeten worden aangeleverd), waarna ABN AMRO uw aanvraag in behandeling neemt. Tevens krijgt de aanvrager een e-mail ter akkoord van de kosten. Houd rekening met een doorlooptijd van 5 werkdagen, voordat door ABN AMRO het eerste afschrift bij de service voor de directe bankkoppeling wordt aangeleverd. 

Klik hier om een bankkoppeling aan te vragen bij de ABN AMRO